มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- ศูนย์บริการสื่อการศึกษา. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- ศูนย์บริการสื่อการศึกษา.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544