มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พยานหลักฐาน (กฎหมาย)

พยานหลักฐาน (กฎหมาย) (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: พยานหลักฐาน (กฎหมาย)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กฎหมายลักษณะพยาน.
  • พยาน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544