มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นันทนาการ และจัดทำหนังสือที่ระลึก.
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และทำหนังสือที่ระลึก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544