มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ชมัยภร แสงกระจ่าง,

ชมัยภร แสงกระจ่าง, -- 2493- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ชมัยภร แสงกระจ่าง, -- 2493-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ชมจันทร์.
  • ชมัยพร แสงกระจ่าง.
  • บัวแพน นันทพิสัย.
  • ไพลิน รุ้งรัตน์.
  • ชมัยพร วิทูธีรศานต์.
  • บุณฑริกา.
  • แสนดาว.
  • ชมัยภร บางคมบาง.
ดูเพิ่มเติม:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544