มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บาม, แอล. แฟรงก์

บาม, แอล. แฟรงก์ -- (ไลแมน แฟรงก์), -- ค.ศ. 1856-1919. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: บาม, แอล. แฟรงก์ -- (ไลแมน แฟรงก์), -- ค.ศ. 1856-1919.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Baum, L. Frank (Lyman Frank), 1856-1919.
  • โบม, แอล. แฟรงก์ (ลีแมน แฟรงก์), ค.ศ. 1856-1919.
  • บาม, ไลแมน แฟรงก์, ค.ศ. 1856-1919.
  • โบม, แฟรงค์.
  • โบม, แอล. แฟรงค์.
  • โบม, แอล. แฟรงก์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544