มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • Burma

Burma -- Politics and government -- 1824-1948. (Geographic Name)

รูปแบบที่ต้องการ: Burma -- Politics and government -- 1824-1948.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544