มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อุไร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,

อุไร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, -- 2457- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อุไร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, -- 2457-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • อ. สนิทวงศ์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544