มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • โฉนด

โฉนด -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: โฉนด -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • หนังสือรับรอง (น.ส. 3)
  • น.ส. 3.
  • ที่ดิน หนังสือรับรอง (น.ส. 3)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544