มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กองทุนรวม.

รายการ Topical Term

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 14

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 34378

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20130925145304.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 960620|| aznnnbab| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

150 00 - HEADING--TOPICAL TERM

  • Topical term or geographic name as entry element: กองทุนรวม.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455