มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระสูตร.

พระสูตร. (Uniform Title)

รูปแบบที่ต้องการ: พระสูตร.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ปฏิสัมภิทากถา.
  • พระสุตตันตปิฎก.
  • สัทธรรมปกาสินี.
  • สุตตันตปิฎก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544