มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น.

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Japan International Cooperation Agency, JICA.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544