มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล),

พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล), -- 2466- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล), -- 2466-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พระธรรมมังคลาจารย์ วิ, 2466-
  • พระสุพรหมยานเถร (ทอง), 2466-
  • พระสุพรหมยานเถร (ทอง สิริมงฺคโล), 2466-
  • พระราชพรหมาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล), 2466-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544