มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ -- ค.ศ. 1997 -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ -- ค.ศ. 1997 -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 2540 ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544