มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต,

พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต, -- 2498- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต, -- 2498-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พระมหาประยูร ธรรมจิตโต, 2498-
  • พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประะยูร), 2498-
  • พระราชวรมุนี (ประะยูร), 2498-
  • พระเทพโสภณ (ประยูร), 2498-
ดูเพิ่มเติม:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544