มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.,

แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี., -- ค.ศ. 1947- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี., -- ค.ศ. 1947-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • แม็กซ์เวลล์, จอห์น, ค.ศ. 1947-
  • Maxwell, John C., 1947-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544