มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918.

สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สงครามโลกครั้งที่ 1.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544