มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

การแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544