มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การเสวนาเรื่องสิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม

การเสวนาเรื่องสิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม -- (2543 : -- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การเสวนาเรื่องสิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม -- (2543 : -- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544