มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อักษรศรี พานิชสาส์น,

อักษรศรี พานิชสาส์น, -- 2511- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อักษรศรี พานิชสาส์น, -- 2511-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • อักษรศรี พาณิชสาส์น.
  • อักษรศรี อติสุธาโภชน์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544