มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ฮาเวอร์โคร์ท, เบอร์ทัส.

ฮาเวอร์โคร์ท, เบอร์ทัส. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ฮาเวอร์โคร์ท, เบอร์ทัส.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Haverkort, Bertus.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544