มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • แวน รอย, เอ็ดวาร์ด,

แวน รอย, เอ็ดวาร์ด, -- ค.ศ. 1937- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: แวน รอย, เอ็ดวาร์ด, -- ค.ศ. 1937-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Van Roy, Edward, 1937-
  • แวนรอย, เอดเวิร์ด.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544