มุมมองปกติ MARC view
  • กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา,

กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, -- 2528- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, -- 2528-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มด ทรีจี, 2528-

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305