มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544