มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • Asian Development Bank.

Asian Development Bank. -- Operations Evaluation Office. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: Asian Development Bank. -- Operations Evaluation Office.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Asian Development Bank. Operations Evaluation Department.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544