มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

รายการ Corporate Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 22

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 384889

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20130925150930.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 010815|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency:
 • Transcribing agency:

110 2# - HEADING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: คณะกรรมการ ปปช.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงาน ปปป.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงาน ปปช.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544