มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ถวิลวดี บุรีกุล.

รายการ Personal Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 108

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 384901

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20210602094336.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 010815|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: TULIB
  • Transcribing agency: TULIB

100 00 - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: ถวิลวดี บุรีกุล.

400 00 - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

  • Personal name: Thawilwadee Bureekul.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544