มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • นริศรานุวัดติวงศ์,

นริศรานุวัดติวงศ์, -- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยา, -- 2406-2490. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: นริศรานุวัดติวงศ์, -- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยา, -- 2406-2490.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • จิตรเจริญ, พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544