มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544