มุมมองปกติ MARC view
  • ผ่องพรรณ อรุณแสง.

ผ่องพรรณ อรุณแสง. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305