มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา -- การควบคุมคุณภาพ. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา -- การควบคุมคุณภาพ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544