มุมมองปกติ MARC view
  • สถาบันพระปกเกล้า.

สถาบันพระปกเกล้า. -- สำนักวิจัยและพัฒนา. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สถาบันพระปกเกล้า. -- สำนักวิจัยและพัฒนา.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305