มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ราชบุรีดิเรกฤทธิ์,

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, -- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, -- 2417-2463. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, -- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, -- 2417-2463.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • รพีพัฒนศักดิ์, พระองค์เจ้า.
  • ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กรมหลวง, 2417-2463.
  • ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กรมหมื่น, 2417-2463.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544