มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บาร์ตส์, โรล็องด์,

บาร์ตส์, โรล็องด์, -- มายาคติ. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: บาร์ตส์, โรล็องด์, -- มายาคติ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • บาร์ตส์, โรล็องด์, ค.ศ. 1915-1980. มายาคติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544