มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • คานธี,

คานธี, -- มหาตมะ, -- ค.ศ. 1869-1948. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: คานธี, -- มหาตมะ, -- ค.ศ. 1869-1948.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948.
  • Gandhi, Mahatma, 1869-1948

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544