มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กรมบัญชีกลาง.

กรมบัญชีกลาง. -- สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน. -- กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กรมบัญชีกลาง. -- สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน. -- กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544