มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บริการโอนเงินด้วยเครื่อง.

บริการโอนเงินด้วยเครื่อง. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: บริการโอนเงินด้วยเครื่อง.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์.
  • เงินอิเล็กทรอนิกส์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544