มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • On Chan,

On Chan, -- Build khyup, -- 1915-1947. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: On Chan, -- Build khyup, -- 1915-1947.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Aung San, U, 1915-1947.
  • ʼOṅʻ Chanʻʺ, Builʻ khyupʻ, 1915-1947.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544