มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เบี้ยปรับ.

เบี้ยปรับ. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: เบี้ยปรับ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เบี้ยปรับ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544