มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). -- ฝ่ายการศึกษาทางไปรษณีย์. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). -- ฝ่ายการศึกษาทางไปรษณีย์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544