มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เทวะวงศ์วโรปการ,

เทวะวงศ์วโรปการ, -- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, -- 2401-2466. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เทวะวงศ์วโรปการ, -- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, -- 2401-2466.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2401-2466.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544