มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • วทัชภฬ เดชพันธ์,

วทัชภฬ เดชพันธ์, -- 2516- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: วทัชภฬ เดชพันธ์, -- 2516-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • วิศิษฎ์ เดชพันธ์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544