มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน.

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน. -- สำนักวิจัยและข้อมูล. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน. -- สำนักวิจัยและข้อมูล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544