มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เพ็ชรา เตชะกัมพุช,

เพ็ชรา เตชะกัมพุช, -- ท่านผู้หญิง. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เพ็ชรา เตชะกัมพุช, -- ท่านผู้หญิง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544