มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สุพจน์ ด่านตระกูล,

สุพจน์ ด่านตระกูล, -- 2466-2552. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สุพจน์ ด่านตระกูล, -- 2466-2552.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สัจจา วาที.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544