มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. -- โครงการเครือข่ายข้อมูลสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. -- โครงการเครือข่ายข้อมูลสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544