มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กระทรวงมหาดไทย.

กระทรวงมหาดไทย. -- กรมการพัฒนาชุมชน. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กระทรวงมหาดไทย. -- กรมการพัฒนาชุมชน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มหาดไทย, กระทรวง. กรมการพัฒนาชุมชน.
ดูเพิ่มเติม:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544