มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง.

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • หัวเรื่องเริ่มแรก: การดูแลเพื่อบรรเทาอาการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544