มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
  • ธุรกิจบัณฑิตย์, วิทยาลัย.
  • ธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544