มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การสัมมนาการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ประเด็นท้าทายภารกิจมหาวิทยาลัย

การสัมมนาการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ประเด็นท้าทายภารกิจมหาวิทยาลัย -- (2545 : -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การสัมมนาการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ประเด็นท้าทายภารกิจมหาวิทยาลัย -- (2545 : -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544