มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การประชุมทางมานุษยวิทยา

การประชุมทางมานุษยวิทยา -- (ครั้งที่ 1 : -- 2545 : -- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การประชุมทางมานุษยวิทยา -- (ครั้งที่ 1 : -- 2545 : -- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การประชุมทางมานุษยวิทยาเรื่องคนมองคน : นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง (2545 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544